VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 Bộ môn Y học cơ sở.  Điện thoại P.trách khoa: BS.CKII Nguyễn Hồng Hải 0916115797 Giáo Viên CN Lê Hồng Nhung 01658889259 Giáo Viên CN Lê Hoài Hương 01666388826 Giáo Viên BS...
Bộ môn Lâm sàng/ Email: lamsang@htnc.edu.vn Điện thoại Trưởng bộ môn: BS.CKI Nguyễn Tiến Mạnh 0985485599 Giáo Viên Bs YHCT Nguyễn Thị Hằng 0973781834 Giáo Viên Bs.CKI Nguyễn Đình...
Bộ môn Khoa học cơ bản/ Email: bomonkhoahoccoban@htnc.edu.vn Điện thoại Trưởng khoa: CN Trần Thái Khanh 01669636681 Giáo Viên CN Trần Quang Minh 01634138999 Giáo Viên CN Phùng Chí...
Bộ môn Dược/ Email: bomonduoc@htnc.edu.vn Điện thoại Trưởng bộ môn: Dược sĩ Vương Mạc Giang 0943123283 Giáo Viên Nguyễn Thị Lan   Giáo Viên Dược sĩ Phạm Thị Phương 0979201179...
BM Điều dưỡng/ Email:bomondieuduong@htnc.edu.vn Điện thoại Trưởng bộ môn: CN.ĐD Nguyễn Thị Bông 01669755357 Giáo Viên CN.ĐD Nguyễn Thị Nụ 0986079593 Giáo Viên CN.ĐD Ninh Thị Ngọc...

Trang