VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Sáng 10/6/2023 Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội long trọng tổ chức Lễ bế giảng và cấp phát bằng cho Học sinh YCĐ 10A , Y 11A  và K1 Kỹ thuật viên RHM Đến dự buổi lễ có Đại diện Hội đồng giáo dục nhà...
Anh lễ ký kết
Chiều 12/04/2023 Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội long trọng tổ chức Lễ ký kết đào tạo nhân lực Điều dưỡng viên có việc làm tai Úc với trường Educare College  tai Australia Hai bên đã trao đổi và thỏa...
GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ Xem file đinh kèm
THƯ CHÚC TẾT Nhân dịp năm mới 2023 và đón xuân Quý Mão. Thay mặt Ban giám hiệu, Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội, tôi xin gửi đến các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, các em học...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết định số …… /QĐ-CĐYK  ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ) 1.      Tên ngành: Kỹ thuật Phục hồi chức năng 2...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết định số …… /QĐ-CĐYK  ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội ) 1.Tên ngành: KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC 2.      Mã...

Trang