VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP   Tên ngành: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC Mã ngành: 5720602 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP     Tên ngành: ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành: 5720301 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP   Tên ngành, nghề: DƯỢC Mã ngành, nghề: 5720201 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP   Tên ngành: Y SĨ Mã ngành: 5720101 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Thời...