VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết...
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết...
Tên ngành: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC Mã ngành: 6720602 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Thời gian đào tạo...
Tên ngành, nghề: DƯỢC Mã ngành, nghề: 6720201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên Thời gian đào tạo: 03...
Tên ngành: ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành: 6720301 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 03 năm 1....
1. Nghề đào tạo           : Kỹ thuật phục hình răng 2        Trình độ đào tạo     : Sơ cấp 3        Thời gian đào tạo   : 09 tháng (36 tuần) 4        Đối tượng tuyển sinh: Tốt THPT trở lên 5       ...

Trang