VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT PHCNBỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

(Ban hành theo Quyết định số …… /QĐ-CĐYK  ngày 15 tháng 10 năm 2021

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội )

 

1.Tên ngành: Kỹ thuật Phục hồi chức năng

2. Mã ngành: 6720603

3.   Trình độ đào tạo: Cao đẳng

4. Hình thức đào tạo: Chính quy

5.      Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

6.      Thời gian đào tạo: 03 năm

7.      Danh hiệu sau tốt nghiệp: Cử nhân thực hành

I. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng là ngành, nghề chuyên khoa về kỹ thuật y học hiện đại, áp dụng những phương pháp điều trị bằng vật lý và không sử dụng thuốc trong quá trình điều trị cho người bệnh, đáp ứng được yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Các kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong ngành phục hồi chức năng bao gồm: Vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, điện trị liệu, nhiệt trị liệu, ánh sáng trị liệu, xoa bóp trị liệu, kéo giãn trị liệu, v.v... Hiện nay kỹ thuật vật lý trị liệu - phục hồi chức năng rất phổ biến và được lựa chọn để điều trị cho người bệnh phục hồi chức năng cho người bệnh.

Ngành, nghề Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng có 2 lĩnh vực làm việc chính là: Phục hồi chức năng về vật lý trị liệu, phục hồi chức năng về hoạt động trị liệu.

Các Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng khi ra trường có thể làm việc trong các Bệnh viện, Trung tâm điều dưỡng – Phục hồi chức năng; Trung tâm chỉnh hình – Phục hồi chức năng, phòng khám, các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân.

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.612 giờ (tương đương 101 tín chỉ).

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 36

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 101 tín chỉ

- Khối lương các môn học chung/ đại cương: 435 giờ

- Khối lương các môn học mô đun chuyên môn: 2177 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 753 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1773 giờ

3. Nội dung chương trình