VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

CAO ĐẲNG TIẾNG NHẬT BẢN

1. Tên ngành: Tiếng Nhật

2.     Mã ngành: 6220212

3.     Trình độ đào tạo: Cao đẳng

4.     Hình thức đào tạo: Chính quy

5.     Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

6.     Thời gian đào tạo: 03 năm

1.     Mục tiêu đào tạo

1.1.          Mục tiêu chung

Chương trình giáo dục cao đẳng ngành Ngôn ngữ Nhật Bản được xây dựng theo 04 định hướng là Phiên dịch, Nhật Bản học, Tiếng Nhật kinh tế, tiếng Nhật Du lịch đào tạo ra những cử nhân có thích ứng cao. cung cấp cho sinh có kiến thức chuyên sâu về tiếng Nhật trong giao tiếp ( Tối thiểu bậc 5 theo khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam).

Có kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc biên dịch tiếng Nhật Bản nói chung và lĩnh vực Nhậ bản khoa học kỹ thuật nói riêng. Có đạo đức, trí thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực có sử dụng tiếng Nhật, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, thích ứng với môi trường cạnh tranh toàn cầu.

     1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1.  Về kiến thức:

- Hiểu biết hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quốc phòng an ninh, Nhà nước và pháp luật; có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn hóa xã hội, sử dụng ngoại ngữ 2 và công nghệ thông tin.

- Có kiến thức chuyên ngành về lý luận ngôn ngữ Nhật Bản, chuyển dịch ngôn ngữ Nhật – Việt, Việt – Nhật; có khả năng làm việc trong môi trường dịch thuật, có kiến thức lý thuyết cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành biên dịch. Sử dụng tiếng Nhật bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có kiến thức về ngôn ngữ văn học Nhật Bản, khám phá kiến thức tiếng Nhật chuyên ngành, kiến thức về phát triển chương trình tiếng Nhật ở các bậc đào tạo.

- Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ tiếng Anh 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (hoặc tương đương). Tin học đạt chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản.

 

b) Về kỹ năng

- Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng nói một các thông thạo, rèn luyện đầu óc nhạy bén để xử lý câu hỏi ngay lập tức để truyền đạt cho khách hàng nước ngoài dễ hiểu trong mức thời gian ngắn cho phép. Ngoài ra có khả năng trao đổi học hỏi về văn hóa, thời tiết, thời trang, gu ăn uống của khách hàng để bổ sung kiến thức, kỹ năng mềm thuận lợi trong công việc.

- Có kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong học tập, giảng dạy , nghiên cứu, đọc hiểu và viết câu tốt, cách sắp xếp câu chuyển đổi ngư pháp câu từ sao cho hợp lý, trang trọng theo văn phong, phong cách văn bản khác nhau và trong cuộc sống đời sống xã hội.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp ứng xử với người học và đồng nghiệp, các tổ chức xã hội, thương mại, du lịch.

- Có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. 

 c. Thái độ:

Yêu nước, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật , tác phong công nghiệp, sẵn sàng đấu tranh bảo vệ quan điểm khoa học chân chính, đam mê tìm hiểu khám phá về ngành tiếng Nhật.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng mô đun: 37 mô đun

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 97 tín chỉ

- Khối lượng các mô đun chung/đại cương:  435 giờ

- Khối lượng các mô đun chuyên môn: 2170  giờ

- Khối lượng lý thuyết: 817 giờ; Thực hành, thực tế: 1683 giờ

3. Nội dung chương trình