VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Bộ môn Y học cơ sở được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1, gồm các môn: Giải phẫu sinh lý, Sức khỏe môi trường, Vệ sinh...