VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO  ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH NHA KHOA (Ban hành theo quyết định số 2675/QĐ-BYT ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tê)    Ngành đào tạo                 : Điều dưỡng chuyên...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA (Ban hành theo Quyết định số2674./QĐ-BYT ngày26  tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng chuyên ngành Nhi khoa...
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TỪ 1/1/2017                 Năm: 2017             Tháng 1:                             TT Họ và  Tên Ngày sinh Ngành học Số hiệu văn bằng Số vào sổ Ngày cấp 1 Hoàng...
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K6&7 CHÍNH QUY 000247 Vũ Thị Hảo 7/6/1983 Nữ Kỹ thuật xét nghiệm y học Chính quy XN1A2 80/QĐ-TCYHN 7/1/2018 000248 Nguyễn Thị Hương...
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K5 CHÍNH QUY B582980 La Thị Kim Anh 1/12/1996 Nữ Y sĩ Chính quy Y5A 126/QĐ-TCYHN 9/14/2016 B582981 Ngô Thị Vân Anh 6/23/1996 Nữ Y...
DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN CHÍNH QUY K4 ĐỢT 2 B403533 Lê Xuân An 9/11/1988 Nam Y sĩ Chính quy YCĐ3B 131/QĐ-TCY 7/8/2015 B403534 Tạ Thị Minh Anh 4/13/1983 Nữ Y sĩ...

Trang