VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA

(Ban hành theo Quyết định số2674./QĐ-BYT ngày26  tháng 7 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng chuyên ngành Nhi khoa

Chức danh sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Điều dưỡng chuyên ngành Nhi khoa

Thời gian đào tạo: 6 tháng

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp Điều dưỡng

Cơ sở làm việc: Khoa Nhi các Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện Nhi, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ trẻ em.

I. MÔ TẢ NHIỆM VỤ NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG

CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA

1. Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em phù hợp với quy định của pháp luật và tôn trọng tập quán văn hóa;

2. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc theo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp và tiêu chuẩn thực hành điều dưỡng;

3. Có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với những hành động chăm sóc của mình và có thái độ, hành vi cần thiết ngăn chặn, chấm dứt khi đồng nghiệp hành nghề phương hại đến sức khỏe trẻ em;

4. Tạo dựng môi trường chăm sóc đảm bảo an toàn cho bệnh nhi và người trông nom chăm sóc trẻ;

5. Tham gia cấp cứu Nhi, khi có các tình huống dẫn đến tính mạng của người bệnh hoặc cộng đồng bị đe dọa;

6. Áp dụng có hiệu quả kế hoạch điều dưỡng trong thực hành chăm sóc cho trẻ em và thực hiện các kỹ thuật an toàn và hiệu quả;

7. Chăm sóc đáp ứng các nhu cầu về thể chất và tinh thần cho trẻ em và người trông nom chăm sóc trẻ;

8. Hỗ trợ và phối hợp tốt với thầy thuốc trong việc khám, chẩn đoán và điều trị bệnh nhi, sử dụng thuốc cho trẻ đảm bảo an toàn và hợp lý;

9. Áp dụng được các phương pháp và kỹ năng giao tiếp với trẻ em, người trông nom chăm sóc trẻ và với đồng nghiệp theo quy định của pháp luật;

10. Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có của đơn vị trong phạm vi được phân công.

II. Mục tiêu đào tạo

1, Mục tiêu chung:

Đào tạo cho người Điều dưỡng chuyên ngành Nhi khoa có kiến thức, kỹ năng cơ bản về chăm sóc điều dưỡng cho trẻ em; có phẩm chất đạo đức tốt; có thái độ đúng đắn; có lương tâm nghề nghiệp; có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng của người bệnh có khả năng quản lý, giáo dục sức khỏe và tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao nghiệp vụ để chăm sóc toàn diện sức khỏe trẻ em.

2, Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức:

- Trình bày được những đặc điểm về cấu tạo, chức năng và sự phát triển bình thường của trẻ theo các lứa tuổi;

- Mô tả được các kỹ thuật thăm khám và nhận định được các triệu chứng của các bệnh thường gặp ở trẻ em qua các thời kỳ;

-Trình bày được các bước của kế hoạch điều dưỡng và các bước của một số quy trình kỹ thuật Điều dưỡng Nhi khoa;

 -Vận dụng được các kiến thức cơ bản và chuyên môn vào công tác chăm sóc, phòng bệnh, tư vấn để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em.

b. Về kỹ năng:

- Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng nhi;

- Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, bảo đảm chất lượng chăm sóc toàn diện, ổn định và liên tục;

- Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho trẻ /người chăm sóc trẻ và cộng đồng, thông tin giao tiếp với trẻ/người chăm sóc trẻ, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá;

- Thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;

- Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe trẻ em, đảm bảo an toàn chung;

- Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;

- Có kỹ năng sử dụng thuốc cho trẻ em hợp lý, an toàn;

- Tham gia đào tạo liên tục cho mình và cho các đối tượng khác;

- Áp dụng được y học cổ truyền trong công tác chăm sóc phòng và chữa bệnh trẻ em;

- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và phối hợp thực hiện nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe.

c. Về thái độ:

 - Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe trẻ em, hết lòng phục vụ người bệnh, thực hiện đầy đủ 12 điều y đức;

 - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành y;

 - Khiêm tốn học tập vươn lên.

III. Khung chương trình đào tạo

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo:

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 29 đơn vị học trình;

- Thời gian đào tạo : 6 tháng 24 tuần).

2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

STT

Nội dung

Số tiết

Số đơn vị học trình

Số tuần

1

Các học phần chuyên môn

285

17

12

2

Thực tập nghề nghiệp

320

8

8

3

Thực tập tốt nghiệp

160

4

4

4

Ôn và thi tốt nghiệp

 

 

2

 

Cộng

765

29

26

 

 

 

 

 

 

3. Các học phần của chương trình và thời lượng

T.T

TÊN HỌC PHẦN

Số đơn vị học trình

Số tiết

TS

LT

TH

TS

LT

TH

I.

Các học phần chuyên ngành

17

15

2

285

215

70

1

Điều dưỡng Nhi khoa cơ bản

4

3

1

75

45

30

2

Chăm sóc trẻ sơ sinh

2

2

0

30

30

0

3

Chăm sóc trẻ bú mẹ

2

2

0

30

30

0

4

Chăm sóc trẻ tuổi tiền học đường

2

2

0

30

30

0

5

Chăm sóc trẻ tuổi học đường

2

2

0

30

30

0

6

Chăm sóc trẻ tuổi vị thành niên

2

2

0

30

20

10

7

Tâm lý giao tiếp và giáo dục sức khỏe

3

2

1

60

30

30

II.

Thực tập nghề nghiệp

8

0

8

320

0

320

 

Thực tập lâm sàng 1

4

0

4

160

0

160

 

Thực tập lâm sàng 2

4

0

4

160

0

160

III.

Thực tập tốt nghiệp

4

0

4

160

0

160

 

TỔNG CỘNG (I + II + III)

29

15

14

765

215

550