VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Tên ngành: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC Mã ngành: 6720602 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Thời gian đào tạo...
Tên ngành, nghề: DƯỢC Mã ngành, nghề: 6720201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên Thời gian đào tạo: 03...
Tên ngành: ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành: 6720301 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 03 năm 1....
1. Tên ngành: Tiếng Nhật 2.     Mã ngành: 6220212 3.     Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.     Hình thức đào tạo: Chính quy 5.     Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương....
1. Tên ngành: Tiếng Trung Quốc 2.      Mã ngành: 6220209 3.      Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.      Hình thức đào tạo: Chính quy 5.      Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc...
1. Tên ngành: Tiếng Hàn Quốc 2.     Mã ngành: 6220211 3.     Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.     Hình thức đào tạo: Chính quy 5.     Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương...

Trang