VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

1. Tên ngành: Tiếng Anh 2.      Mã ngành: 6220206 3.      Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.      Hình thức đào tạo: Chính quy 5.      Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương...
1. Tên ngành: Kỹ thuật Phục hồi chức năng 2.      Mã ngành: 6720603 3.      Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.      Hình thức đào tạo: Chính quy 5.      Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ...
1. Tên ngành: KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC 2.      Mã ngành: 6720601 3.      Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.      Hình thức đào tạo: Chính quy 5.      Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết định số 148 /QĐ-CĐYHNI, ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội I) Tên ngành: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC Mã ngành:...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết định số 146 /QĐ-CĐYHNI, ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội I)   Tên ngành, nghề: DƯỢC Mã ngành, nghề: 6720201...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết định số 147 /QĐ-CĐYHNI, ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội I) Tên ngành: ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành: 6720301 Trình độ...

Trang