VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

CAO ĐẲNG TIẾNG HÀN QUỐC

1. Tên ngành: Tiếng Hàn Quốc

2.     Mã ngành: 6220211

3.     Trình độ đào tạo: Cao đẳng

4.     Hình thức đào tạo: Chính quy

5.     Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

6.     Thời gian đào tạo: 2,5 năm

I.      Mục tiêu đào tạo

1.     Mục tiêu chung

Chương trình giáo dục cao đẳng tiếng Hàn Quốc được xây dựng theo 04 định hướng là Phiên dịch, Hàn Quốc học, Tiếng Hàn kinh tế, tiếng Hàn Du lịch đào tạo ra những cử nhân có thích ứng cao. cung cấp cho sinh có kiến thức chuyên sâu về tiếng Hàn trong giao tiếp ( Tối thiểu bậc 5 theo khung Năng lực quốc gia Việt Nam).

Có kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Hàn Quốc, các kỹ năng nghe, nói, đọc , viết,  sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc có sử dụng tiếng Hàn. Có đạo đức, trí thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp. Đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, thích ứng với môi trường cạnh tranh toàn cầu.

     1.2. Mục tiêu cụ thể

a)  Về kiến thức:

- Hiểu biết hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quốc phòng an ninh, Nhà nước và pháp luật; có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn hóa xã hội, sử dụng ngoại ngữ 2 và công nghệ thông tin.

- Có kiến thức chuyên ngành về lý luận ngôn ngữ Hàn Quốc, chuyển dịch ngôn ngữ Hàn – Việt, Việt – Hàn; có khả năng làm việc trong môi trường dịch thuật, có kiến thức lý thuyết cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành biên dịch. Sử dụng tiếng Hàn bậc 5 theo khung năng lực quốc gia Việt Nam.

- Có kiến thức về ngôn ngữ văn học Hàn Quốc, khám phá kiến thức tiếng Hàn chuyên ngành, kiến thức về phát triển chương trình tiếng Hàn ở các bậc đào tạo.

- Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ tiếng Anh 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (hoặc tương đương). Tin học đạt chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản.

b) Về kỹ năng

- Sinh viên có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ thành dạng nói một các thông thạo, rèn luyện đầu óc nhạy bén để xử lý câu hỏi ngay lập tức để truyền đạt cho khách hàng nước ngoài dễ hiểu trong mức thời gian ngắn cho phép. Ngoài ra có khả năng trao đổi học hỏi về văn hóa, thời tiết, thời trang, gu ăn uống của khách hàng để bổ sung kiến thức, kỹ năng mềm thuận lợi trong công việc.

- Có kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong học tập, giảng dạy , nghiên cứu, đọc hiểu và viết câu tốt, cách sắp xếp câu chuyển đổi ngư pháp câu từ sao cho hợp lý, trang trọng theo văn phong, phong cách văn bản khác nhau và trong cuộc sống đời sống xã hội.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp ứng xử với người học và đồng nghiệp, các tổ chức xã hội, thương mại, du lịch.

- Có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ. 

c) Thái độ:

Yêu nước, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật , tác phong công nghiệp, sẵn sàng đấu tranh bảo vệ quan điểm khoa học chân chính, đam mê tìm hiểu khám phá về tiếng Hàn Quốc.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng mô đun, môn học: 37

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 107 tín chỉ

- Khối lượng các mô đun chung/đại cương:  435 giờ

- Khối lượng các mô đun chuyên môn: 2302  giờ

- Khối lượng lý thuyết: 827 giờ; Thực hành, thực tế: 1840 giờ