VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

               Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1, Mã trường CDD 0145, Nay là Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội theo quyết định số:800/QĐ-LĐTBXH ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho...
DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU    BSCKII Nguyễn Hồng Hải , Hiệu trưởng,   Ths Tống Thị Sự, Phó hiệu trưởng  BSĐK Nguyễn Đình Bình, Phó hiệu trưởng