VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

MÃ TRƯỜNG CDD 0145

 

             Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1, Mã trường CDD 0145, Nay là Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội theo quyết định số:800/QĐ-LĐTBXH ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép trường Cao đẳng Y Hà Nội I đổi tên thành Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội.

 

         Trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, trường đào tạo đa ngành về sức khỏe ở bậc học cao đẳng cho Thủ đô Hà Nội và các tỉnh.

Địa chỉ: 267 Đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 

          Ngày thành lập : 2009

          Vị trí: Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại024 73001588

Email: cdyhanoi1@gmail.com

Website: htnc.edu.vn

TIN LIÊN QUAN