VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Địa chỉ: Tầng 2 - Khu hiệu bộ Trường Trung cấp Y Hà Nội. Điện thoại: 024.22427786 Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ -TCĐD ngày 25/02/2010 của Hiệu trưởng Trường Trung...
QUY CHẾ Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-TCY ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng nhà trường) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối...