VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc     CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP (Ban hành theo Quyết định số...
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP TIN HỌC VĂN PHÒNG (Ban hành kèm...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  Tên nghề:          CHĂM SÓC DA 2.     Mã ngành, nghề: 3.     Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS 4.     Trình độ đào tạo: Sơ cấp 5.     Văn bằng tốt nghiệp: Chứng chỉ 6.    ...
1. Nghề đào tạo           : Kỹ thuật phục hình răng 2        Trình độ đào tạo     : Sơ cấp 3        Thời gian đào tạo   : 09 tháng (36 tuần) 4        Đối tượng tuyển sinh: Tốt THPT trở lên 5       ...
1. Ngành đào tạo                 : Kỹ thuật Răng hàm mặt 2.     Trình độ đào tạo              : Sơ cấp 3.     Thời gian đào tạo             : 09 tháng (35 tuần) 4.     Đối tượng tuyển sinh       :...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO I. Tên chương trình đào tạo: Điều dưỡng người cao tuổi II. Mục tiêu chương trình đào tạo ‐    Về kiến thức: + Trình bày được cấu trúc giải phẫu, chức năng sinh lý của một số cơ...

Trang