VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Đào tạo điều dưỡng người cao tuổi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. Tên chương trình đào tạo: Điều dưỡng người cao tuổi

II. Mục tiêu chương trình đào tạo

   

Về kiến thức:

+ Trình bày được cấu trúc giải phẫu, chức năng sinh lý của một số cơ quan, bộ phận trên cơ thể người.

+ Trình bày được kiến thức về dinh dưỡng với người cao tuổi.

+ Trình bày được cách giao tiếp, các kỹ năng trong quá trình giao tiếp và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe để tư vấn giáo dục sức khỏe hợp lý

+ Trình bày được các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.

+ Trình bày được những kiến thức chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi trong lĩnh vực nội khoa.

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu và chăm sóc các bệnh cấp cứu thường gặp

+ Trình bày được những kỹ thuật cơ bản phục hồi chức năng cho người bệnh.

   

Về kỹ năng:

+ Thực hiện được các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.

+ Giao tiếp được với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp.

+ Thực hiện tư vấn dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân trong quá trình chăm sóc.

+ Phát hiện, sơ cứu và báo cáo kịp thời những trường hợp cấp cứu thường gặp tại nơi làm việc.

+ Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc, theo dõi sức khỏe người cao tuổi bệnh Nội khoa

+ Thực hiện được phương pháp phục hồi chức năng trên một số bệnh lý thường gặp

IV. Thời gian đào tạo: 03 tháng

V. Quy trình đào tạo, điều kiện hoàn thành khóa học:

1. Quy trình đào tạo:

Học 02 mô đun cơ sở: Giải phẫu sinh lý và Dinh dưỡng - Kỹ năng giao tiếp – Giáo dục sức khỏe trước khi học mô đun chuyên môn: Điều dưỡng cơ bản – Kỹ thuật điều dưỡng, Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Phục hồi chức năng và Thực hành lâm sàng

Cụ thể nội dung chương trình như sau: