VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Đào tạo Kỹ thuật Răng Hàm Mặt

1. Ngành đào tạo                 : Kỹ thuật Răng hàm mặt

2.     Trình độ đào tạo              : Sơ cấp

3.     Thời gian đào tạo             : 09 tháng (35 tuần)

4.     Đối tượng tuyển sinh       : Tốt nghiệp THPT trở lên

5.     Cơ sở làm việc: Khoa Răng -Hàm-Mặt các bệnh viện, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ răng - miệng.

I, Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu chung

Đào tạo người Kỹ thuật Răng hàm mặt ở trình độThực hiện các kỹ thuật dự phòng nha khoa, kỹ thuật chăm sóc các bệnh răng miệng thông thường, nhổ răng, thực hành chữa răng. Có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp để chăm sóc sức khoẻ răng, miệng cho các đối tượng trong bệnh viện và ngoài cộng đồng; góp phần đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1.         

Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản kỹ thuật Răng Hàm mặt làm nền tảng cho các kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ răng, miệng.

- Phụ giúp cho bác sỹ Răng, Hàm, Mặt tại các phòng khám Nha khoa;

- Sử dụng và bảo quản được vật liệu, dụng cụ trang thiết bị thuộc chuyên ngành Nha khoa;

- Chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ, thuốc theo yêu cầu của các kỹ thuật răng hàm mặt;

. Dự trù, lĩnh vật tư, thuốc... khi được phân công, định kỳ kiểm kê, đối chiếu các thiết bị, dụng cụ trong lĩnh vực được giao

2.2. Kỹ năng

- Thực hiện các kỹ thuật thông thường trong chăm sóc răng miệng, nhổ răng thường, kỹ thuật dự phòng Nha khoa, thực hành chữa răng.

- Thực hiện công tác điều dưỡng cơ bản tại phòng khám, điều trị răng, hàm, mặt;

- Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ răng, hàm mặt ban đầu ở cộng đồng, khám định kỳ, phát hiện sớm một số bệnh lý răng miệng thông thường và tình trạng bất thường để xử trí hoặc chuyển tuyến trên;

- Có khả năng tham gia công tác quản lý, công tác hành chính tại cơ sở răng, hàm, măt;

Ghi chép, vào sổ, thống kê các hoạt động chuyên môn theo mẫu quy định. Lưu trữ, bảo quản các tài liệu trong lĩnh vực được giao;

 - Thực hiện chế độ vệ sinh phòng bệnh, tẩy uế, khử trùng dụng cụ..., đảm bảo vô khuẩn khoa phòng và chế độ an toàn trong công tác chuyên môn;

 - Tham gia kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn của khoa/phòng Nha khoa khi được phân công;

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp để chăm sóc sức khoẻ răng, miệng cho các đối tượng trong bệnh viện và ngoài cộng đồng; góp phần đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Tham gia các lớp đào tạo liên tục về chuyên ngành răng, hàm, mặt và có khả năng tự học vươn lên.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu và thời gian đào tạo

 Tổng khối lượng học tập: 14 Mô dun ; trong đó LT 20 đvht; thực hành 26 đvht.

- Thời gian đào tạo: 9 tháng (36 tuần).

2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

TT

Nội dung

Số tiết

ĐVHT

Thời gian đào tạo

 ( tuần)

Các học phần cơ sở

179

11

10

Các học phần chuyên môn

348

22

14

Thực tập tốt nghiệp

455

11

12

 

Tổng số

982

46

36