VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Bộ môn Y tế cộng đồng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 (nay là) Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội, gồm các môn: Tổ...
Bộ môn Y tế công cộng / Email: bomonytecongcong@cyp.edu.vn Điện thoại Trưởng bộ môn Bs.CKI Nguyễn Chính Chuyên 0988733505 Giáo Viên Bs. CKI Trần Hỗ 0982241052 Giáo Viên CN  Nguyễn...