VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Y tế công cộng / Email: bomonytecongcong@cyp.edu.vn

Điện thoại

Trưởng bộ môn

Bs.CKI Nguyễn Chính Chuyên

0988733505

Giáo Viên

Bs. CKI Trần Hỗ

0982241052

Giáo Viên

CN  Nguyễn Văn An

0984833047

Giáo Viên

BS Nguyễn Thị Hồng Anh

0942566042

Giáo Viên

BS Hoàng Thị Hà

0974134882

Giáo Viên

Th.s Nguyễn Thị Thu Hằng

0988792286

TIN LIÊN QUAN