VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Địa chỉ: Tầng 6- Khu hiệu bộ, Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1. Điện thoại: 02473001588 Phòng Tài chính Kế toán được thành lập trên cơ sở bộ phận tách ra từ Phòng Hành chính Tổng hợp Trường Cao đẳng...
Phòng Tài chính - Kế toán/ Email: ketoan@htnc.edu.vn Điện thoại0466823031 Trưởng phòng: CN.Nguyễn Thị Vân Anh 01698745555 Chuyên viên CN Nguyễn Thị Lương 0982747820 Chuyên viên CN...