VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết định số 146 /QĐ-CĐYHNI, ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội I)   Tên ngành, nghề: DƯỢC Mã ngành, nghề: 6720201...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết định số 147 /QĐ-CĐYHNI, ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội I) Tên ngành: ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành: 6720301 Trình độ...

Trang