VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG KỸ THUẬT XET NGHIỆM Y HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

(Ban hành theo Quyết định số 148 /QĐ-CĐYHNI, ngày 03 tháng 10 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội I)

Tên ngành: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

Mã ngành: 6720602

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo: 03 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ cao đẳng là ngành, nghề sử dụng những phương pháp, máy móc, trang thiết bị công nghệ hiện đại để nhận định các mẫu bệnh phẩm như máu, nước tiểu, dịch,... nhằm phát hiện và cung cấp những bằng chứng giúp bác sĩ có khả năng chẩn đoán chính xác tình trạng sức khỏe của người sử dụng dịch vụ xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Công việc xét nghiệm gồm: tiếp đón, lấy hoặc nhận bệnh phẩm, pha hóa chất, thuốc thử, chuẩn bị các dụng cụ, máy móc, thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm, kiểm duyệt, nhận định, bảo quản và trả kết quả. Công việc của nghề chủ yếu được thực hiện ở phòng xét nghiệm của các cơ sở y tế, trung tâm xét nghiệm, từ trung ương đến địa phương, các trường đào tạo chuyên ngành về sức khỏe, các cơ quan/tổ chức có hoạt động về xét nghiệm, các trung tâm CDC,...

Điều kiện làm việc thường xuyên tiếp xúc với người sử dụng dịch vụ xét nghiệm là người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ, nhân viên y tế; hóa chất, sinh phẩm y tế, mẫu bệnh phẩm, thiết bị máy móc có độ chính xác cao nên đòi hỏi người kỹ thuật viên xét nghiệm luôn phải nắm chắc kiến thức nghề, có khả năng giao tiếp tốt, chịu đựng với áp lực công việc, tỷ mỷ, thận trọng, trung thực, chính xác và có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, pháp luật. Sản phẩm là kết quả các xét nghiệm yêu cầu nhanh chóng, đảm bảo chính xác và an toàn.

Người kỹ thuật viên xét nghiệm y học trình độ cao đẳng có kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm và nhận định, phân tích kết quả các xét nghiệm cơ bản thuộc lĩnh vực: Vi sinh ký sinh trùng; hóa sinh, miễn dịch; huyết học truyền máu; giải phẫu bệnh và tế bào. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, khả năng giao tiếp hiệu quả, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong thận trọng, chính xác; khả năng tự học tập, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

1.2 Mục tiêu cụ thể

a) Về kiến thức:

- Trình bày được kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho công việc kỹ thuật xét nghiệm y học;

- Giải thích được cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý; kiến thức y học chuyên ngành phục vụ cho công việc;

- Trình bày được sự tác động của môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe;

- Giải thích được nguyên lý, cơ chế các xét nghiệm hóa sinh miễn dịch, huyết học truyền máu, vi sinh - ký sinh trùng, tế bào - mô bệnh học thông thường phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh;

- Phân tích được nguyên tắc, phương pháp pha chế một số dung dịch chuẩn, thuốc nhuộm, thuốc thử, môi trường;

- Giải thích được các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hóa chất, sinh phẩm chuyên dụng, an toàn sinh học và quản lý chất lượng xét nghiệm;

- Trình bày được phương pháp luận khoa học trong công tác nghiên cứu khoa học;

- Vận dụng các kiến thức về chính sách, pháp luật và quy định về chuyên môn nghiệp vụ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cá nhân, đồng nghiệp, người bệnh và nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

b) Về kỹ năng

- Pha chế thành thạo một số dung dịch đệm, thuốc nhuộm, thuốc thử, môi trường, sử dụng được các bộ thuốc thử (kit) phục vụ cho công tác xét nghiệm;

- Làm thành thạo các xét nghiệm cơ bản về huyết học truyền máu, hóa sinh miễn dịch, vi sinh ký sinh trùng, xét nghiệm tế bào phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh;

- Định danh được các vi sinh vật gây bệnh thường gặp; nhận định và phân tích được kết quả xét nghiệm sinh hóa miễn dịch, huyết học truyền máu cơ bản; xác định được tế bào mô bệnh học trong tổn thương dạng viêm và u một số mô của cơ thể;

- Tổ chức được xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp;

- Sử dụng và bảo quản được các trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm chuyên dụng trong phòng xét nghiệm;

- Kiểm soát được lây nhiễm, xử lý rác thải theo đúng quy định về an toàn sinh học phòng xét nghiệm;

- Ghi chép, vào sổ, thống kê các hoạt động chuyên môn theo mẫu quy định. Lưu trữ, bảo quản các tài liệu trong lĩnh vực được giao;

- Tham gia công tác quản lý phòng xét nghiệm, chất lượng phòng xét nghiệm;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

c) Về mức độ tự chủ và trách nhiệm:

-

 Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

-

 Hướng dẫn, giám sát các nhân viên trong nhóm, trong tổ hoặc các sinh viên thực tập thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn xác định;

-

 Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước nhóm và cấp trên;

-

 Đánh giá đúng chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

- Tuân thủ các nguyên tắc, quy trình kỹ thuật xét nghiệm, quy trình bảo đảm chất lượng xét nghiệm; các quy định về an toàn lao động, an toàn sinh học, sử dụng, bảo dưỡng cơ sở vật chất và các trang thiết bị;

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, hành nghề theo quy định của pháp luật;

-

 Xây dựng môi trường làm việc an toàn hiệu quả;

-

 Thận trọng, tỷ mỷ, chính xác, khoa học và đúng mực trong khi thực hiện nhiệm vụ.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Tiếp đón và trả kết quả;

- Tiếp nhận, lấy mẫu và xử lý mẫu;

- Xét nghiệm huyết học truyền máu;

- Xét nghiệm hóa sinh, miễn dịch;

- Xét nghiệm vi sinh ký sinh trùng;

- Xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng mô đun: 36 mô đun

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 102 tín chỉ

- Khối lượng các mô đun chung/đại cương:  435 giờ

- Khối lượng các mô đun chuyên môn: 2142 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 889 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1563 giờ

3. Nội dung chương trình

 

 

Mã MĐ

 

 

Tên mô đun

 

 

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/Kiểm

tra

I

Các mô đun chung

01

Chính trị

3

75

41

29

5

02

Pháp luật

2

30

18

10

2

03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

3

75

36

35

4

05

Tin học

3

75

15

58

2

06

Ngoại ngữ

4

120

42

72

6

II

Các mô đun chuyên môn

II.1

Mô đuncơ sở

33

656

373

240

43

MĐ07

Xác suất thống kê

2

32

29

0

3

MĐ08

Sinh học và di truyền

2

32

29

0

3

MĐ09

Giải phẫu

3

62

30

29

3

MĐ10

Sinh lý

2

32

29

0

3

MĐ11

Sinh lý bệnh - Miễn dịch

2

32

29

0

3

MĐ12

D­ược lý

2

32

29

0

3

MĐ13

Giáo dục sức khỏe - Dinh dư­ỡng - An toàn thực phẩm

2

53

20

30

3

MĐ14

Dịch tễ - Sức khỏe môi trường

2

32

29

0

3

MĐ15

Tổ chức và quản lý y tế

2

32

29

0

3

MĐ16

Điều dưỡng cơ bản – Cấp cứu ban đầu

3

63

30

30

3

MĐ17

Kiểm soát nhiễm khuẩn

2

47

15

29

3

MĐ18

Mô phôi

3

62

30

29

3

 MĐ19

Bệnh học cơ sở

4

92

30

58

4

MĐ20

Hóa phân tích

2

53

15

35

3

II.2

Mô đun chuyên môn

50

1439

344

1039

56

MĐ22

Xét nghiệm cơ bản

2

48

15

30

3

MĐ22

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm

2

32

29

0

3

MĐ23

Xét nghiệm Hóa sinh 1

3

77

30

43

4

MĐ24

Xét nghiệm Hóa sinh 2

3

64

30

30

4

MĐ25

Ký sinh trùng 1

3

62

30

28

4

MĐ26

Ký sinh trùng 2

3

62

30

28

4

MĐ27

Vi sinh 1

4

92

30

58

4

MĐ28

Vi sinh 2

3

69

30

35

4

MĐ29

Giải phẫu bệnh

3

62

30

29

3

MĐ30

Huyết học tế bào

4

92

30

58

4

MĐ31

Huyết học đông máu – truyền máu

6

130

60

65

5

MĐ32

Thực tập xét nghiệm 1: Vi sinh -  Ký sinh trùng

4

184

0

180

4

MĐ33

Thực tập xét nghiệm 2: Hóa sinh

2

92

0

90

2

MĐ34

Thực tập xét nghiệm 3: Huyết học

4

183

0

180

3

MĐ35

Thực tế nghề nghiệp

4

190

0

185

5

II.3

Mô đun tự chọn

4

94

30

58

6

MĐ36

Kỹ năng giao tiếp

2

47

15

29

3

 MĐ37

Nghiên cứu khoa học

2

47

15

29

3

Tổng cộng

102

2577

889

1563

125