VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Đào tạo Điều dưỡng chuyên khoa Nhi khoa

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA

(Ban hành theo Quyết định số2674./QĐ-BYT ngày26  tháng 7 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng chuyên ngành Nhi khoa

Chức danh sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Điều dưỡng chuyên ngành Nhi khoa

Thời gian đào tạo: 6 tháng

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp Điều dưỡng

Cơ sở làm việc: Khoa Nhi các Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện Nhi, các cơ sở chăm sóc sức khoẻ trẻ em.

Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức:

- Trình bày được những đặc điểm về cấu tạo, chức năng và sự phát triển bình thường của trẻ theo các lứa tuổi;

- Mô tả được các kỹ thuật thăm khám và nhận định được các triệu chứng của các bệnh thường gặp ở trẻ em qua các thời kỳ;

-Trình bày được các bước của kế hoạch điều dưỡng và các bước của một số quy trình kỹ thuật Điều dưỡng Nhi khoa;

 -Vận dụng được các kiến thức cơ bản và chuyên môn vào công tác chăm sóc, phòng bệnh, tư vấn để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em.

b. Về kỹ năng:

- Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng nhi;

- Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, bảo đảm chất lượng chăm sóc toàn diện, ổn định và liên tục;

- Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho trẻ /người chăm sóc trẻ và cộng đồng, thông tin giao tiếp với trẻ/người chăm sóc trẻ, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá;

- Thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;

- Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe trẻ em, đảm bảo an toàn chung;

- Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;

- Có kỹ năng sử dụng thuốc cho trẻ em hợp lý, an toàn;

- Tham gia đào tạo liên tục cho mình và cho các đối tượng khác;

- Áp dụng được y học cổ truyền trong công tác chăm sóc phòng và chữa bệnh trẻ em;

- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và phối hợp thực hiện nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe.

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo:

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 29 đơn vị học trình;

- Thời gian đào tạo : 6 tháng 24 tuần).

2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

STT

Nội dung

Số tiết

Số đơn vị học trình

Số tuần

1

Các học phần chuyên môn

285

17

12

2

Thực tập nghề nghiệp

320

8

8

3

Thực tập tốt nghiệp

160

4

4

4

Ôn và thi tốt nghiệp

 

 

2

 

Cộng

765

29

26