VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K5 CHÍNH QUY B582980 La Thị Kim Anh 1/12/1996 Nữ Y sĩ Chính quy Y5A 126/QĐ-TCYHN 9/14/2016 B582981 Ngô Thị Vân Anh 6/23/1996 Nữ Y...
DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN CHÍNH QUY K4 ĐỢT 2 B403533 Lê Xuân An 9/11/1988 Nam Y sĩ Chính quy YCĐ3B 131/QĐ-TCY 7/8/2015 B403534 Tạ Thị Minh Anh 4/13/1983 Nữ Y sĩ...
DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY K3 B270169 Nguyễn Ngọc  Anh 12/30/1988 Nam Y sĩ Chính quy YCĐ2C 158/QĐ-TCY 10/15/2014 B270170 Vũ Đức Anh 10/25/1992 Nam...
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY K2 B83338 Nguyễn Trần Diệu An 4/21/1988 Nữ Y sĩ Chính quy YCĐ1E,1F,1G 207/QĐ-TCY 12/11/2013 B83339 Lê Thị Kim Anh 6/29/...
DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY K1 A681301 Bùi Thị Kim Anh 12/6/1984 Nữ Y sĩ Chính quy YCĐ1A 79a/QĐ-TCY 8/8/2013 A681302 Hoàng Anh Chiến 5/10/1981 Nam Y...
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K3 CHÍNH QUY B269879 Đặng Thị Thúy Anh 4/24/1983 Nữ Y sĩ Chính quy Khóa III 158/QĐ-TCY 10/15/2014 B269880 Đỗ Thị Hà Anh 8/18/1994 Nữ...

Trang