VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN CHÍNH QUY K4 ĐỢT 2

DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN CHÍNH QUY K4 ĐỢT 2

B403533

Lê Xuân

An

9/11/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403534

Tạ Thị Minh

Anh

4/13/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403535

Trịnh Đình

Ánh

11/17/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403536

Lý Mạnh

Cường

12/1/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403537

Tạ Văn

Đạt

12/15/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403538

Phan Trọng

Đạt

4/1/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403539

Lê Thị Thùy

Dương

7/16/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403540

Nguyễn Thị

Duyên

1/5/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403541

Nguyễn Quốc

Hiếu

7/23/1987

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403542

Đặng Thị Thu

Hoài

7/18/1984

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403543

Nguyễn Thị

Huế

11/25/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403544

Nguyễn Thị

Hường

12/23/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403545

Nguyễn Hoàng Ngọc

Lâm

12/3/1982

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403546

Lê Mạnh

Linh

8/24/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403547

Nguyễn Hoàng

Linh

8/12/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403548

Đinh Văn

Lương

11/25/1979

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403549

Phạm Văn

Mạnh

7/22/1982

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403550

Trịnh Thị

Mây

9/20/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403551

Đinh Thị

Mỹ

8/26/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403552

Phạm Văn

Ngọc

6/30/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403553

Lê Thị

Nhung

11/5/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403554

Nguyễn Thị

Nhung

3/21/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403555

Đinh Thị

Oanh

10/20/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403556

Bùi Thanh

Phương

8/10/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403557

Trần Văn

Phương

4/26/1980

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403558

Bùi Thị

Quý

9/8/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403559

Nguyễn Văn

Quý

5/18/1977

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403560

Nguyễn Trọng

Quỳnh

8/19/1982

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403561

Chu Ngọc

Sơn

7/20/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403562

Nguyễn Thị

Thắm

10/10/1987

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403563

Nguyễn Thị

Thu

3/6/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403564

Bạch Thu

Thuỳ

6/21/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403565

Ngô Thị

Thúy

12/19/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403566

Nguyễn Xuân

Tiến

8/25/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403567

Lương Thanh

Trúc

12/2/1990

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403568

Ngô Đức

Tuấn

3/23/1982

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403569

Hoàng

Tùng

10/16/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403570

Phạm Văn

Việt

2/28/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403571

Mai Thị

Yến

11/23/1988

Nữ

Y sĩ

Chính quy

YCĐ3B

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B403572

Lương Văn

Đả

3/26/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y3D

131/QĐ-TCY

7/8/2015

B442807

Hoàng Thị Việt

Anh

4/10/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442808

Hứa Thị Vân

Anh

10/20/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442809

Lê Thị Minh

Anh

12/12/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442810

Lê Tuấn

Anh

8/14/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442811

Triệu Phương

Anh

3/17/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442812

Cấn Việt

Bắc

9/26/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442813

Đỗ Thị Ngọc

Bích

2/22/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442814

Bùi Thị

Chuyên

5/3/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442815

Nghiêm Thị

Cúc

9/24/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442816

Nguyễn Văn

Cường

1/28/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442817

Lê Văn

Đại

2/28/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442818

Nguyễn Viết

Đại

9/20/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442819

Nguyễn Huy

Đăng

3/14/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442820

Ngô Huy

Đạt

9/24/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442821

Bùi Trung

Đạt

12/23/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442822

Nguyễn Thành

Đạt

10/30/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442823

Đặng Quang

Điệp

11/8/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442824

Hồ Xuân

Đức

11/23/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442825

Lê Thị

Dung

8/6/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442826

Ngô Thị Hải

Dung

11/20/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442827

Phan Thị

Dung

9/13/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442828

Dương Tiến

Dũng

9/4/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442829

Nguyễn Mạnh

Dũng

11/16/1985

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442830

Nguyễn Thị Thùy

Dương

9/10/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442831

Phùng Văn

Duy

9/24/1988

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442832

Nguyễn Thị

Giang

8/13/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442833

Vũ Thị

Giang

3/21/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442834

Nguyễn Thị Thu

Hằng

1/19/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442835

Đoàn Thị Hồng

Hạnh

10/26/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442836

Mai Thị

Hiền

4/19/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442837

Dương Thị

Hiền

5/2/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442838

Trần Hữu

Hiệu

10/30/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442839

Trần Thị

Hoa

9/6/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442840

Phạm Lê

Hoàng

10/16/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442841

Vàng Văn

Học

5/22/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442842

Nguyễn Văn

Huân

2/26/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442843

Nguyễn Đức

Huấn

4/9/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442844

Đoàn Thị Thanh

Huê

7/24/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442845

Nguyễn Mạnh

Hùng

 24/03/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442846

Bùi Quốc

Hưng

8/6/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442847

Nguyễn Văn

Hưng

12/10/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442848

Lê Thị Quỳnh

Hương

9/5/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442849

Phạm Thị

Hường

5/6/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442850

Đỗ Thị

Hương 

12/1/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442851

Hoàng Hoài

Hương 

4/2/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442852

Nguyễn Lan

Hương 

11/28/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442853

Nguyễn Lan

Hương 

5/28/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442854

Phạm Thị

Hương 

3/2/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442855

Trần Thị Mai

Hương 

11/13/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442856

Đinh Quang

Huy

2/27/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442857

Chu Thị

Huyền

12/31/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442858

Đỗ Ngọc

Huyền

3/12/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442859

Hoàng Thị Thanh

Huyền

10/20/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442860

Nguyễn Thị

Huyền

1/11/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442861

Nguyễn Thị Khánh

Huyền

8/10/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442862

Trần Thị

Lan

5/24/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442863

Bùi Thị Hoàng

Linh

7/5/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442864

Mai Văn

Linh

6/25/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442865

Nguyễn Văn

Linh

3/15/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442866

Trần Ngọc

Linh

6/19/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442867

Trần Thùy

Linh

4/8/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442868

Nguyễn Thị

Loan

4/6/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442869

Nguyễn Tiến

Long

9/11/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442870

Vũ Viết

Long

10/12/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442871

Đặng Thị Tuyết

Ly

4/18/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442872

Vũ Thị

Lý

8/16/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442873

Nguyễn Thị Hoàng

Mai

9/6/1989

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442874

Đinh Quang

Minh

1/28/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442875

Vũ Văn

Nghĩa

7/31/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442876

Đỗ Bảo

Ngọc

2/26/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442877

Nguyễn Hồng

Ngọc

1/31/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442878

Vũ Duy

Ngọc

8/8/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442879

Nguyễn Tiến

Nhật

7/16/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442880

Đặng Hồng 

Nhung

10/14/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442881

Trần Thị

Nhung

9/2/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442882

Lê Thị

Nụ

9/16/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442883

Lê Thị

Oanh

11/3/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442884

Đào Ngọc

Phúc

11/15/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442885

Nguyễn Duy

Phúc

4/22/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442886

Nguyễn Thị Bích

Phương

10/4/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442887

Đỗ Thị Huệ 

Quyên

5/25/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442888

Nguyễn Ngọc

Quyền

8/31/1986

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442889

Nguyễn Thị

Sáu

3/12/1981

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442890

Nguyễn Văn

Sơn

8/2/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442891

Nguyễn Ngọc

Sỹ

5/24/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442892

Dương Thanh

Tâm

3/25/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442893

Nguyễn Đức

Tâm

11/16/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442894

Nguyễn Huy

Tấn

3/29/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442895

Hoàng Bảo

Thạch

8/23/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442896

Phan Thị Minh

Thanh

9/19/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442897

Hà Văn

Thao

5/18/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442898

Hoàng Thu

Thảo

10/23/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442899

Cao Phúc

Thiện

5/21/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442900

Nguyễn Thị

Thương

4/4/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442901

Dương Thị

Thùy

12/29/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442902

Nguyễn Thiên

Thủy

6/12/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442903

Phạm Thị

Thủy

12/22/1992

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442904

Nguyễn Văn

Toản

9/26/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442905

Lê Quỳnh

Trang

10/25/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442906

Nguyễn Thị Huyền

Trang

9/7/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442907

Đỗ Xuân

Trịnh

9/23/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442908

  Đức

Trung

8/28/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442909

Hán Quốc

Tuấn

7/29/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442910

Lê Duy

Tuấn

1/17/1989

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442911

Nguyễn Thanh

Tùng

12/10/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442912

Tạ Anh

Tùng

1/21/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442913

Nguyễn Ngọc

Tuyên

9/27/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442914

Nông Văn

Tuyển

1/20/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442915

Lê Thị

Tuyết

5/10/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442916

Trần Thị

Vân

11/4/1982

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442917

Nguyễn Đắc

Việt

9/25/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442918

Nguyễn Quang

Vinh

8/3/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442919

Nguyễn Dương

Vương

6/14/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442920

Đỗ Văn

Xuân

9/1/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442921

Đỗ Thị

Yến

9/29/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442922

Lê Thị Hải

Yến

10/25/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442923

Nguyễn Thị Thúy

An

7/4/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442924

Đỗ Thị Mai

Anh

8/16/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442925

Dương Xuân

Anh

9/14/1995

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442926

Nguyễn Lan

Anh

11/29/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442927

Nguyễn Thị Vân

Anh

7/18/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442928

Tô Bích Ngọc

Anh

4/8/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442929

Trần Hoàng

Anh

3/7/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442930

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

6/18/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442931

Lê Phương

Anh

1/25/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442932

Nguyễn Thị Phương

Anh

8/2/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442933

Nguyễn Thị Trâm

Anh

12/16/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442934

Nguyễn Thị Vân

Anh

9/3/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442935

Trần Thị Lan

Anh

9/16/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442936

Nguyễn Minh

Châu

1/20/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442937

Ngô Xuân

Cung

10/22/1991

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442938

Phạm Ngọc

Cường

12/8/1995

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442939

Phạm Thị

Đào

5/30/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442940

Nguyễn Thanh

Dung

3/1/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442941

Nguyễn Thị

Dung

2/12/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442942

Trần Thùy

Dung

6/1/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442943

Vũ Thị

Dung

3/15/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442944

Tăng Văn

Dũng

9/12/1995

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442945

Đào Thùy

Dương

1/19/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442946

Hoàng Thị

Duyên

9/3/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442947

Hoàng Thị

Duyên

6/2/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442948

Triệu Thu

Giang

7/12/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442949

Lê Thị Thùy

Giang

4/12/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442950

Nguyễn Đăng Thị

9/10/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442951

Nguyễn Thu

1/14/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442952

Nguyễn Thị

8/22/1993

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442953

Nguyễn Thị Thu

4/10/1991

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442954

Trần Thị Thu

5/10/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442955

Nguyễn Thị

Hằng

10/20/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442956

Lê Thị Hồng

Hạnh

10/14/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442957

Nguyễn Hồng

Hạnh

3/26/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442958

Tạ Thu

Hiền

5/12/1994

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442959

Nguyễn Đức

Hiếu

1/1/1990

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442960

Nguyễn Trung

Hiếu

8/22/1995

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442961

Đinh Thị

Hoa

10/20/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442962

Nguyễn Thu

Hoài

1/22/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442963

Ngô Văn

Hoàng

6/6/1994

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442964

Đinh Tân

Hoàng

7/29/1995

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442965

Khắc Thị

Hồng

3/9/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442966

Phù Thị Kim

Huế

10/6/1981

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442967

Dương Đức

Hùng

7/26/1982

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442968

Nguyễn Đình

Hùng

1/26/1994

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442969

Nguyễn Văn

Hùng

2/20/1995

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442970

Nguyễn Hoàng

Hưng

11/26/1988

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2

201/QĐ-TCYHN

10/27/2015

B442971

Trần Duy

Hưng

3/5/1994

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Khóa 4 đợt 2