VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K5 CHÍNH QUY

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K5 CHÍNH QUY

B582980

La Thị Kim

Anh

1/12/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582981

Ngô Thị Vân

Anh

6/23/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582982

Trần Đức

Anh

11/1/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582983

Ngô Thanh

Bình

8/1/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582984

Lưu Văn

Chiến

3/31/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582985

Đồng Thị

Chinh

1/10/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582986

Nguyễn Văn

Chương

2/17/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582987

Nguyễn Thị

Đạo

8/1/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582988

Bùi Xuân

Diệu

3/11/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582989

Nguyễn Bá

Đức

10/5/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y4D

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582990

Nguyễn Kim

Dũng

10/14/1990

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582991

Lê Huy

Dương

12/18/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582992

Lê Quang

Duy

10/15/1984

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582993

Trần Văn

Duy

11/17/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582994

Đỗ Thị

Duyên

12/17/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582995

Nguyễn Thị Thu

8/24/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582996

Cấn Thị

Hải

7/9/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582997

Trần Huy

Hải

9/16/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582998

Vương Đình

Hải

7/2/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B582999

Lê Thị

Hằng

3/11/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583000

Trần Thị

Hậu

4/30/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583001

Lã Thu

Hiền

7/2/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583002

Nguyễn Thị

Hiền

2/1/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583003

Mai Thị

Hiếu

4/25/1985

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583004

Nguyễn Huy

Hoàng

7/7/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583005

Đỗ Thị Thu

Hồng

8/8/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583006

Nguyễn Thúy

Hồng

12/9/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583007

Hồ Văn 

Hùng

7/16/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583008

Nguyễn Văn

Hùng

8/22/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583009

Nguyễn Mạnh

Hưng

10/22/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583010

Bùi Thị Lan

Hương

10/25/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583011

Đào Thị

Hương

10/8/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583012

Nguyễn Thu

Hường

1/12/1986

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583013

Nguyễn Thị

Hương

9/26/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583014

Phạm Thu

Hương

4/10/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583015

Nguyễn Thị

Lâm

2/26/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583016

Nguyễn Thị

Lan

2/10/1991

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583017

Đàm Thị

Lệ

2/4/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583018

Dương Thị Hồng

Liễu

8/2/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583019

Lê Thị

Linh

2/16/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583020

Đỗ Công

Long

7/27/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583021

Đoàn Thị Bích

Ngọc

6/3/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583022

Phạm Thị

Nhàn

9/28/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583023

Nguyễn Thị Huệ

Phương

11/10/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583024

Nguyễn Trọng

Quân

1/15/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583025

Đỗ Kế

Quang

7/26/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583026

Trần Như

Quý

2/22/1993

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583027

Đinh Thị

Quỳnh

3/28/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583028

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

7/1/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583029

Nguyễn Văn

Sinh

12/12/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583030

Hà Kim

Sơn

7/18/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583031

Nguyễn Ngọc

Tân

11/17/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583032

Tạ Văn

Thắng

5/10/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583033

Trần Đăng

Thành

1/14/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583034

Bùi Thị

Thảo

4/2/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583035

Nguyễn Thị Kim

Thoa

10/4/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583036

Nguyễn Thị

Thu

9/5/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583037

Nguyễn Văn

Thượng

4/16/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583038

Nguyễn Thị

Thương

10/26/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583039

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

8/18/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583040

Ngô Thanh

Thủy

8/5/1983

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583041

Nguyễn Thị

Thúy

3/16/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583042

Tạ Thị Thu

Thủy

7/4/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583043

Trịnh Thị

Thuyên

4/14/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583044

Lê Minh

Tiến

3/18/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583045

Đỗ Viết

Tiệp

5/11/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583046

Nguyễn Hà

Trang

12/19/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583047

Trần Thanh

Trang

5/30/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583048

Phạm Ngọc

Tuấn

10/8/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583049

Triệu Đình

Tùng

8/13/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583050

Ngô Thúy

Uyên

5/10/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583051

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

12/15/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583052

Đỗ Thị Ngọc

Anh

8/20/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583053

Lương Thị Thanh

Dung

3/14/1987

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583054

Nguyễn Thị

Hải

5/26/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583055

Nguyễn Thị

Hằng

10/15/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583056

Trần Phương

Hoa

4/27/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583057

Đào Thị

Hòa

1/18/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583058

Lê Thị

Hồng

11/22/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583059

Trần Thị

Huệ

8/27/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583060

Lý Thị Mai

Hương

2/24/1992

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583061

Vũ Thị Diễm

Hương

8/22/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583062

Đặng Thị

Huyền

10/20/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583063

Nguyễn Thị

Linh

2/16/1991

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583064

Đỗ Thị

Loan

10/24/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ4D

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583065

Nguyễn Khánh

Ly

3/5/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583066

Phan Thị Quỳnh

Mai

5/28/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583067

Đinh Đức

Mạnh

11/27/1996

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583068

Nguyễn Thúy

Nga

5/4/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583069

Nguyễn Thúy

Ngân

7/5/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583070

Phạm Thị Hồng

Ngoan

11/11/1987

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583071

Nguyễn Thị

Oanh

1/20/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583072

Ngô Hà

Phương

11/14/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583073

Nguyễn Thị Ngọc

Phương

21/11/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583074

Trịnh Thị Bích

Phượng

8/19/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583075

Trần Thu

Phương

2/4/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583076

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

9/27/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583077

Nguyễn Thị

Thư

5/20/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583078

Nguyễn Minh

Thúy

10/28/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583079

Cầm Thị

Tiên

10/2/1993

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583080

Văn Đình

Toàn

14/08/1995

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583081

Tạ Thị

Trang

6/7/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583082

Nguyễn Văn

Trung

6/11/1993

Nam

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583083

Nguyễn Cẩm

4/30/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583084

Thào Thị

Ưng

5/6/1993

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583085

Đỗ Hồng

Uyên

10/23/1995

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583086

Đỗ Thị Bảo

Yến

12/24/1991

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583087

Vương Thị

Yến

4/2/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583088

Đào Hoàng

Anh

6/19/1995

Nam

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583089

Nguyễn Văn

Đông

6/15/1996

Nam

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583090

Đinh Thị Thùy

Dung

7/28/1995

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583091

Nguyễn Thị

Duyên

6/6/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583092

Đặng Thị

Giang

2/12/1995

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583093

Đặng Thị

1/27/1990

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583094

Đỗ Thị Thúy

9/19/1995

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583095

Đặng Thị

Hằng

12/7/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583096

Vũ Thị Hồng

Hạnh

8/14/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583097

Dương Nguyễn

Hùng

11/22/1996

Nam

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583098

Phan Thị Diễm

Hương

1/26/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583099

Bùi Thị

Hường

8/26/1995

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583100

Nguyễn Văn

Hưởng

9/18/1995

Nam

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583101

Bùi Thị

Hương

5/28/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583102

Nguyễn Thị

Hương

9/24/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583103

Nguyễn Thúy

Hường

8/26/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583104

Lê Thị

Huyền

1/7/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583105

Ngô Thị Thanh

Huyền

11/22/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583106

Phạm Thị

Huyền

4/28/1994

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583107

Nguyễn Văn

Khang

7/25/1995

Nam

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583108

Thái Thị Mỹ

Linh

3/8/1994

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583109

Bùi Quang

Lộc

10/2/1994

Nam

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583110

Hoàng Thị

Ly

8/20/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583111

Chu Đình

Nam

11/15/1995

Nam

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583112

Khương Thị Thúy

Nga

5/24/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583113

Nguyễn Thị

Nga

10/5/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583114

Trần Thị Hà 

Ngân

1/25/1997

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583115

Nguyễn Thị

Ngoan

7/18/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583116

Phan Thị

Ngoan

9/25/1995

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583117

Nguyễn Bích

Ngọc

5/4/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583118

Nguyễn Thị

Nhàn

12/20/1995

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583119

Trần Thị Hồng

Nhung

10/27/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583120

Nguyễn Thị Lâm

Oanh

1/12/1995

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583121

Đặng Thị

Phương

3/24/1995

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583122

Phạm Thị

Phương

12/8/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583123

Nguyễn Thị

Thắm

5/16/1993

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583124

Vũ Thị

Thảo

10/29/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583125

Lê Thị Quỳnh

Thu

8/7/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583126

Đào Thị

Thúy

5/6/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583127

Hoàng Thị

Thủy

10/15/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583128

Hoàng Thị Phương

Vân

12/18/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583129

Nguyễn Thị Mai

Xuân

1/6/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583130

Trần Thị

Yến

4/5/1996

Nữ

Dược sĩ trung cấp

Chính quy

DS3A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B583365

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

12/15/1996

Nữ

Điều dưỡng

Chính quy

Đ5A

126/QĐ-TCYHN

9/14/2016

B586543

Trương Hải

Anh

21/11/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586544

Cao Hoàng

Anh

11/11/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586545

Nguyễn Thị Huệ

Chi

5/15/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586546

Nguyễn Đình

Chiến

2/4/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586547

Phạm Thành

Đồng

8/19/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586548

Lưu Công

Du

9/19/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586549

Lê Viết

Đức

3/4/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586550

Nguyễn Tiến

Duy

4/8/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586551

Bùi Ngọc

4/3/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586552

Ngô Thị Thu

28/11/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586553

Phạm Vy

Hải

5/1/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586554

Trần Thanh

Hằng

1/18/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586555

Lê Thị

Hằng

12/4/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586556

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

11/25/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586557

Trần Thị

Hạnh

8/5/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586558

Vũ Anh

Hào

2/2/1993

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586559

Nguyễn Mạnh

Hiển

30/10/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586560

Vũ Văn

Hiển

17/3/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586561

Nguyễn Thị

Hòa

9/23/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586562

Nguyễn Đức

Hoan

1/20/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586563

Nguyễn Thu

Hương

17/04/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586564

Nguyễn Thị

Huyền

8/6/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586565

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

12/18/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586566

Trần Thanh

Huyền

11/1/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586567

Trần Đình

Khởi

11/8/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586568

Nguyễn Hoài

Lam

1/30/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586569

Bùi Thị

Linh

8/18/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586570

Nguyễn Thị

Linh

5/4/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586571

Nguyễn Thị Tài

Linh

3/9/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586572

Nguyễn Thị Thùy

Linh

1/25/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586573

Nguyễn Thúy

Linh

26/12/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586574

Phạm Thị

Linh

5/4/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586575

Kha Thị Vân

Linh

7/5/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586576

Đinh Văn

Lợi

10/23/1992

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586577

Vũ Đức

Lợi

2/1/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586578

Nguyễn Quang

Long

2/3/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586579

Lê Thị

Mai

1/11/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586580

Ngô Xuân

Minh

7/27/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586581

Nguyễn Đình

Minh

12/27/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586582

Vũ Trà

My

1/27/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586583

Đinh Thị Hạnh

Ngân

2/3/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586584

Lê Thị

Ngân

9/11/1995

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586585

Trần Thị Bích

Ngọc

20/12/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586586

Hoàng Duy

Nhất

4/7/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586587

Lê Thị

Phượng

4/12/1994

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586588

Ngô Hoài

Sơn

9/3/1994

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586589

Cà Văn

Sơn

3/26/1995

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586590

Phạm Thị Lê

Tâm

9/24/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586591

Đỗ Thị

Thắm

9/4/1996

Nữ

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586592

Trần Minh

Thanh

3/31/1991

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586593

Lê Văn

Thành

7/12/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586594

Nguyễn Đạt

Thành

7/28/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586595

Vũ Ngọc

Thoại

8/31/1996

Nam

Y sĩ

Chính quy

Y5B, Y5C

159/QĐ-TCYHN

11/15/2016

B586596

Vũ Thị Xuân

Thu

12/26/1995

Nữ