VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết định số 146 /QĐ-CĐYHNI, ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội I)   Tên ngành, nghề: DƯỢC Mã ngành, nghề: 6720201...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (Ban hành theo Quyết định số 147 /QĐ-CĐYHNI, ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội I) Tên ngành: ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành: 6720301 Trình độ...
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K6&7 CHÍNH QUY 000247 Vũ Thị Hảo 7/6/1983 Nữ Kỹ thuật xét nghiệm y học Chính quy XN1A2 80/QĐ-TCYHN 7/1/2018 000248 Nguyễn Thị Hương...
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN K5 CHÍNH QUY B582980 La Thị Kim Anh 1/12/1996 Nữ Y sĩ Chính quy Y5A 126/QĐ-TCYHN 9/14/2016 B582981 Ngô Thị Vân Anh 6/23/1996 Nữ Y...
DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP TCCN CHÍNH QUY K4 ĐỢT 2 B403533 Lê Xuân An 9/11/1988 Nam Y sĩ Chính quy YCĐ3B 131/QĐ-TCY 7/8/2015 B403534 Tạ Thị Minh Anh 4/13/1983 Nữ Y sĩ...
DS HỌC SINH TỐT NGHIỆP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY K3 B270169 Nguyễn Ngọc  Anh 12/30/1988 Nam Y sĩ Chính quy YCĐ2C 158/QĐ-TCY 10/15/2014 B270170 Vũ Đức Anh 10/25/1992 Nam...

Trang