VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   Tên ngành nghề: TRANG ĐIỂM CHUYÊN NGHIỆP Mã ngành, nghề: Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Trang điểm thẩm mỹ; Trình độ đào tạo: Sơ cấp Văn...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên nghề:          CHĂM SÓC DA Mã ngành, nghề: Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS Trình độ đào tạo: Sơ cấp Văn bằng tốt nghiệp: Chứng chỉ Thời gian đào tạo:  3 tháng Hình...
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TỪ 1/1/2017                 Năm: 2017             Tháng 1:                             TT Họ và  Tên Ngày sinh Ngành học Số hiệu văn bằng Số vào sổ Ngày cấp 1 Hoàng...
- Đào tạo định hướng Điều dưỡng chuyên khoa Nha khoa - Đào tạo định hướng Y sỹ YHCT - Đào tạo định hướng Điều dưỡng chuyên khoa Nhi khoa  
- Đào tạo Trung cấp Điều dưỡng - Đào tạo Y sỹ đa khoa  - Đào tạo Trung cấp Dược - Đào tạo Trung cấp Xét nghiệm - Đào tạo văn bằng 2 Trung cấp : Điều dưỡng, Dược, Y sỹ, Xét nghiệm
- Đào tạo cao đẳng Điều dưỡng - Đào tạo cao đẳng Dược - Đào tạo cao đẳng Xét nghiệm Y học

Trang