VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

1. Nghề đào tạo           : Kỹ thuật phục hình răng 2        Trình độ đào tạo     : Sơ cấp 3        Thời gian đào tạo   : 09 tháng (36 tuần) 4        Đối tượng tuyển sinh: Tốt THPT trở lên 5       ...
1. Ngành đào tạo                 : Kỹ thuật Răng hàm mặt 2.     Trình độ đào tạo              : Sơ cấp 3.     Thời gian đào tạo             : 09 tháng (35 tuần) 4.     Đối tượng tuyển sinh       :...
1. Tên ngành: Tiếng Nhật 2.     Mã ngành: 6220212 3.     Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.     Hình thức đào tạo: Chính quy 5.     Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương....
1. Tên ngành: Tiếng Trung Quốc 2.      Mã ngành: 6220209 3.      Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.      Hình thức đào tạo: Chính quy 5.      Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc...
1. Tên ngành: Tiếng Hàn Quốc 2.     Mã ngành: 6220211 3.     Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.     Hình thức đào tạo: Chính quy 5.     Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương...
1. Tên ngành: Tiếng Anh 2.      Mã ngành: 6220206 3.      Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.      Hình thức đào tạo: Chính quy 5.      Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương...

Trang