VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP     Tên ngành: ĐIỀU DƯỠNG Mã ngành: 5720301 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP   Tên ngành, nghề: DƯỢC Mã ngành, nghề: 5720201 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP   Tên ngành: Y SĨ Mã ngành: 5720101 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Thời...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   Tên ngành nghề: TRANG ĐIỂM CHUYÊN NGHIỆP Mã ngành, nghề: Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Trang điểm thẩm mỹ; Trình độ đào tạo: Sơ cấp Văn...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên nghề:          CHĂM SÓC DA Mã ngành, nghề: Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS Trình độ đào tạo: Sơ cấp Văn bằng tốt nghiệp: Chứng chỉ Thời gian đào tạo:  3 tháng Hình...
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP TỪ 1/1/2017                 Năm: 2017             Tháng 1:                             TT Họ và  Tên Ngày sinh Ngành học Số hiệu văn bằng Số vào sổ Ngày cấp 1 Hoàng...

Trang