VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

1. Tên ngành: Tiếng Trung Quốc 2.      Mã ngành: 6220209 3.      Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.      Hình thức đào tạo: Chính quy 5.      Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc...
1. Tên ngành: Tiếng Hàn Quốc 2.     Mã ngành: 6220211 3.     Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.     Hình thức đào tạo: Chính quy 5.     Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương...
1. Tên ngành: Tiếng Anh 2.      Mã ngành: 6220206 3.      Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.      Hình thức đào tạo: Chính quy 5.      Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương...
1. Tên ngành: Kỹ thuật Phục hồi chức năng 2.      Mã ngành: 6720603 3.      Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.      Hình thức đào tạo: Chính quy 5.      Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ...
1. Tên ngành: KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC 2.      Mã ngành: 6720601 3.      Trình độ đào tạo: Cao đẳng 4.      Hình thức đào tạo: Chính quy 5.      Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA (Ban hành theo Quyết định số2674./QĐ-BYT ngày26  tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Chuyên ngành đào tạo: Điều dưỡng chuyên ngành Nhi khoa...

Trang