VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Bộ môn Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là Trường Cao đẳngY khoa Hà Nội gồm các môn: Điều dưỡng cơ...
Bộ môn Y học cơ sở được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội gồm các môn: Giải phẫu...
Bộ môn Khoa học Cơ bản được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 nay là Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội, gồm các môn: Giáo...
Học viên Điều dưỡng
Địa chỉ: Tầng 6- Khu Hiệu bộ, Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội. Điện thoại : 02473001588  Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm được thành lập trên cơ sở bộ phận tách ra từ Phòng Hành chính Tổng...
Địa chỉ: Tầng 6- Khu hiệu bộ, Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1. Điện thoại: 02473001588 Phòng Tài chính Kế toán được thành lập trên cơ sở bộ phận tách ra từ Phòng Hành chính Tổng hợp Trường Cao đẳng...
Địa chỉ: Tầng 6 - Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội . Điện thoại: 02473001588 Phòng Quản trị – Công tác học sinh (QT- CTHS) được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ -TCĐD ngày 22/8/...

Trang