VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ CTHS - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 6 - Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội . Điện thoại: 02473001588

Phòng Quản trị – Công tác học sinh (QT- CTHS) được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ -TCĐD ngày 22/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội 

            Trưởng phòng: Ths Nguyễn Văn Chăm

1. Chức năng,  nhiệm vụ của Phòng QT- CTHS

1.1 Chức năng

      Phòng Quản trị - Công tác học sinh có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu trong việc quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư  phục vụ giảng dạy và học tập; quản lý học sinh; đầu mối tổ chức các sự kiện của Nhà trường.

1.2 Nhiệm vụ

-  Chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất của Nhà trường, bao gồm các tài sản cố định được bố trí tại Khu văn phòng làm việc, các phòng học, các phòng thực hành, không gian chung của trường; quản lý vật tư tiêu hao tại các phòng thực hành. Là đơn vị đầu mối tổ chức các sự kiện của Nhà trường.

-  Phối hợp với Phòng Tài chính kế toán, các Bộ môn thống kê, theo dõi tài sản cố định, tiêu hao theo quy định; lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư các phòng thực hành phục vụ hoạt động dạy học trong trường.

-  Thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị; lập kế hoạch sửa chửa, thay mới trang thiết bị đảm bảo cho các hoạt động của Nhà trường diễn ra bình thường.

-  Quản lý danh sách trích ngang và hồ sơ của học sinh theo đơn vị lớp học, khóa học và lưu trữ theo quy định hiện hành. Tổ chức in, phát hành Thẻ học sinh cho học sinh các lớp, quản lý mã thẻ của học sinh theo quy định.

-  Đầu mối quản lý, điều hành công tác giáo viên chủ nhiệm trong toàn trường, phân cấp quản lý các lớp học sinh học tập tại trường và các cơ sở thực tập. Thực hiện các quy định về quản lý học sinh, nhận xét, đánh giá học sinh theo quy định hiện hành của Bộ ngành.

-  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các loại giấy tờ hành chính theo chức năng,  nhiệm vụ của Phòng; phát hành các mẫu văn bản, đơn từ, giấy tờ xác nhận liên quan đến học sinh để hoàn thiện các chế độ chính sách theo quy định.

-  Thực hiện công tác thống kế, theo dõi, báo cáo với Ban chỉ huy quân sự Quận về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của học sinh trong trường. Phối hợp công tác với các cơ quan chính quyền địa phương nơi Nhà trường đứng chân thực hiện nhiệm vụ quản lý người học trên địa bàn cư trú.

-  Giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến học sinh như: Giấy xác nhận, chế độ ưu tiên miễn giảm học phí, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể…

-  Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu Nhà trường về quản lý học sinh, chế độ chính sách đối, thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh. Chủ trì và phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức khám sức khỏe cho học sinh theo quy định.

2. Thành tích đạt được

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến (năm học 2013 – 2014)

- Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến (năm học 2014 – 2015)

Ths Nguyễn Văn Chăm

TIN LIÊN QUAN