VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Cơ cấu tổ chức

Phòng Quản trị cà CTHS/ Email: phongquansinh.edu.vn

Điện thoại

Trưởng phòng:

Th.s Đào Xuân Mạc

0982311369

Chuyên viên

Trần Thái Khanh

01669636681

Chuyên viên

Trần Quang Minh

01634138999

Chuyên viên

Phùng Chí Hiếu

01649589969

Chuyên viên

Phạm Thị Vui

01687708641

Chuyên viên

Hoàng Đình Lợi

0972237105

TIN LIÊN QUAN