VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Địa chỉ: Tầng 6 - Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 148a/QĐ -TCĐD ngày 04/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng...
Địa chỉ: Tầng 6 - Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội . Điện thoại: 0904151747 Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập theo Quyết định số 01a/2010/QĐ-TCĐD ngày 25/02/2010 của Hiệu...
Phòng Tài chính - Kế toán/ Email: ketoan@htnc.edu.vn Điện thoại0466823031 Trưởng phòng: CN.Nguyễn Thị Vân Anh 01698745555 Chuyên viên CN Nguyễn Thị Lương 0982747820 Chuyên viên CN...
Phòng Quản trị cà CTHS/ Email: phongquansinh.edu.vn Điện thoại Trưởng phòng: Th.s Đào Xuân Mạc 0982311369 Chuyên viên Trần Thái Khanh 01669636681 Chuyên viên Trần Quang Minh...
Địa chỉ: Tầng 6 - Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội. Điện thoại: 02473001588 Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ -TCĐD ngày 25/02/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao...
Bộ môn Y tế công cộng / Email: bomonytecongcong@cyp.edu.vn Điện thoại Trưởng bộ môn Bs.CKI Nguyễn Chính Chuyên 0988733505 Giáo Viên Bs. CKI Trần Hỗ 0982241052 Giáo Viên CN  Nguyễn...

Trang