VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

BỘ Y HỌC CƠ SỞ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI

 Bộ môn Y học cơ sở.

 Điện thoại

P.trách khoa:

BS.CKII Nguyễn Hồng Hải

0916115797

Giáo Viên

CN Lê Hồng Nhung

01658889259

Giáo Viên

CN Lê Hoài Hương

01666388826

Giáo Viên

BS Nguyễn Thị Hồng Anh

0942566042

Giáo Viên

BS Hoàng Thị Hà

0974134882

Giáo Viên

CN Lê Khắc Quynh

0982561684

Giáo Viên

Th.s Nguyễn Thị Thu Hằng

0988792286