VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Dược/ Email: bomonduoc@htnc.edu.vn

Điện thoại

Trưởng bộ môn:

Dược sĩ Vương Mạc Giang

0943123283

Giáo Viên

Nguyễn Thị Lan

 

Giáo Viên

Dược sĩ Phạm Thị Phương

0979201179

Giáo Viên

Dược sĩ Nguyễn Thị Vân

01689967350

Giáo Viên

Dược sĩ Nguyễn Thị Liên

01674532520

Giáo Viên

Dược sĩ Nguyễn Thị Tình

0985832036

Giáo Viên

Th.s Phan Công Thuần

0912148898

Giáo Viên

Dược sĩ Nguyễn Thị Hạnh

0976750585

Giáo Viên

CN Dương Thị Oanh

0989731380

TIN LIÊN QUAN