VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Lâm sàng/ Email: lamsang@htnc.edu.vn

Điện thoại

Trưởng bộ môn:

BS.CKI Nguyễn Tiến Mạnh

0985485599

Giáo Viên

Bs YHCT Nguyễn Thị Hằng

0973781834

Giáo Viên

Bs.CKI Nguyễn Đình Bình

0947876872

Giáo Viên

Bs.CKI  Nguyễn Phùng

0912552940

Giáo Viên

Bs CKI  Nguyễn Đăng Sơn

 

Giáo Viên

Bs Lê Thị Hoa

0972077366

TIN LIÊN QUAN