VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Cơ cấu tổ chức

BM Điều dưỡng/ Email:bomondieuduong@htnc.edu.vn

Điện thoại

Trưởng bộ môn:

CN.ĐD Nguyễn Thị Bông

01669755357

Giáo Viên

CN.ĐD Nguyễn Thị Nụ

0986079593

Giáo Viên

CN.ĐD Ninh Thị Ngọc Bích

0973843805

Giáo Viên

CN.ĐD Phạm Thị Vui

01687708641

Giáo Viên

CN.ĐD Đinh Thị Phượng

0962069290

Giáo Viên

CN.ĐD Hà Thị Vân Anh

0985499068

TIN LIÊN QUAN