VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Khoa học cơ bản/ Email: bomonkhoahoccoban@htnc.edu.vn

Điện thoại

Trưởng khoa:

CN Trần Thái Khanh

01669636681

Giáo Viên

CN Trần Quang Minh

01634138999

Giáo Viên

CN Phùng Chí Hiếu

01649589969

Giáo Viên

CN Nguyễn Thị Oanh

0977296354

Giáo Viên

CN NgôThị Thu Hà

0989965826

Giáo Viên

Th.s Đào Xuân Mạc

0982311369

Giáo Viên

CN Nguyễn Thị Hương

0983019017

Giáo Viên

Th.s Nguyễn Thị Hương

0914475762

TIN LIÊN QUAN