VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Liên hệ tuyển sinh

 

Sáng 19/5/2016 Chi bộ Đảng Trường Trung cấp Y Hà Nội đã tổ chức kết nạp cho 02 đảng viên mới , nâng số lượng đảng viên của Chi bộ lên 13 đảng viên Ảnh Quang trường.   Đ/c Bí thư Chi bộ trao Quyết...
NHỮNG GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU  Sáng 18/5/2016 Ban biên tập và Quản trị Web của Trường Trung cấp Y Hà Nội đã họp phiên thứ nhất thông qua qui chế hoạt động của ban chuẩn bị chương trình hành động trong...
           Thực hiện kế hoạch cho công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của HĐQT nhà trường sau 5 năm hoạt động và Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp...
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG THÔNG BÁO HĐQT trường thông báo: Gần đây một số tờ báo đã có những phản ảnh thiếu khách quan, đi ngược lại tôn chỉ mục đích trong lĩnh vực hành nghề báo chí, dùng những động...

Trang