VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp Y Hà Nội

       Sáng 10/8/2017, Trường Trung cấp Y Hà Nội tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Dự Đại hội có đồng chí Trần Tuấn Sơn – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Hà Đông, Đồng chí Vũ Đức Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chí Nguyễn Văn Thêm – Hiệu trưởng Nhà trường, đại biểu Trưởng các phòng chức năng, các bộ môn, các tổ chức  quần chúng, các quần ưu tú và toàn thể đảng viên của Chi bộ trong Nhà trường có mặt đầy đủ.

 

Các đảng viên Chi bộ Trường Trung cấp Y Hà Nội

       Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, mặc dù Chi bộ mới được thành lập song đã dần đi vào ổn định, từng bước kiện toàn nhân sự;  tham mưu, phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu  Nhà Trườngtích cực triển khai Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Nhà trường đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo toàn diện;chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy chế của Ngành và  quy định của Nhà trường; làm tốt công tác cán bộ, nội bộ Nhà trường đoàn kết thống nhất, đảm bảo việc làm cho CBGVNV, thu nhập ổn định; các tổ chức quần chúng hoạt động nền nếp, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Nhà trường ổn định về tư tưởng chính trị.

       Làm tốt công tác tạo nguồn và kết nạp Đảng viên mới, đã bồi dưỡng được 06 quần chúng ưu tú, kết nạp đảng viên: 02 đồng chí; chuyển chính thức 04 đồng chí bảo đảm đúngđúng nguyên tắc và thủ tục.

       Nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện  và sức chiến đấu của Chi  bô;  hoàn thành mục tiêu nâng cấp Trường lên Cao đẳng và xây dựng Nhà trường Đạt danh hiệu Nhà trường văn hóa.

       Phát biểu tại Hội,đồng chí Trần Tuấn Sơn – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Hà Đông và Đồng chí Vũ Đức Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà trường chúc mừng những kết quả mà Chi bộ Nhà trường đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đồng chí Trần Tuấn Sơn – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Hà Đông

Đồng chí Vũ Đức Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà trường

        Các đại biểu cấp trên khẳng định, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, tập thể Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất, phối hợp tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu  Nhà Trường lãnh đạo thực hiện hiện thắng lợi nhiệm vụ của Nhà trường. Nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo; tập trung nâng cao hiệu quả tuyển sinh, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, rèn luyện về mọi mặt xây dựng phẩm chất đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện.

 Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020:

1. Bí thư Chi bộ: Đồng chí Tống Thị Sự

2. Phó Bí thư Chi bộ:  Đồng chí Trần Thái Khanh

        Thay mặt Đại hội điều hành hoạt động của Chi bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. 

PBT Trần Thái Khanh