VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

ĐÀO TẠO SƠ CẤP XOA BÓP BẤM HUYỆT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP

(Ban hành theo Quyết định số 149 /QĐ-CĐYHNI, ngày 03  tháng 10  năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội I)

 I. Tên chương trình đào tạo: Xoa bóp bấm huyệt

II. Mục tiêu chương trình đào tạo

   

Về kiến thức:

+ Trình bày được cấu trúc giải phẫu, chức năng sinh lý của một số cơ quan, bộ phận trên cơ thể người.

+ Trình bày được nội dung giao tiếp và các kỹ năng trong quá trình giao tiếp.

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe để tư vấn giáo dục sức khỏe hợp lý

+ Trình bày được các quy trình thực hiện xoa bóp bấm huyệt.

+ Trình bày được vị trí tác dụng của 1 số huyệt cơ bản.

+ Nắm được chỉ định và chống chỉ định của phương pháp xoa bóp.

+ Hiểu được tác dụng của xoa bóp bấm huyệt, tầm quan trọng của xoa bóp bấm huyệt trong phòng và điều trị bệnh

   

Về kỹ năng:

+ Thực hiện được các kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt: xát xoa, day, ấn, miết, phân, hợp, véo, đấm, điểm, lăn, phát, vờn, rung, vê, vận động.

+ Giao tiếp được với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp.

+ Thực hiện tư vấn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân trong quá trình hành nghề.

+ Thực hành thành thạo các động tác xoa bóp, bấm huyệt để phòng và điều trị bệnh.

+ Phát hiện và báo cáo kịp thời những trường hợp cấp cứu thường gặp tại nơi làm việc.

      

III. Thời gian đào tạo: 03 tháng

IV. Quy trình đào tạo, điều kiện hoàn thành khóa học:

1. Quy trình đào tạo:

Học 02 mô đun cơ sở: Giải phẫu sinh lý và Kỹ năng giao tiếp – Giáo dục sức khỏe trước khi học mô đun chuyên môn: Đại cương phương pháp xoa bóp bâm huyệt, Các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt và Thực hành lâm sàng

Cụ thể nội dung chương trình như sau:

 

 

 

Mã MH/ MĐ

 

 

   Tên mô đun/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/Kiểm

tra

MĐ01

Giải phẫu sinh lý

2

60

20

38

02

MĐ02

Kỹ năng giao tiếp – Giáo dục sức khỏe

2

45

15

28

02

MĐ03

Đại cương phương pháp xoa bóp bấm huyệt

2

48

18

28

02

MĐ04

Các thủ thuật xoa bóp bấm huyệt

4

95

35

58

02

MĐ05

Thực hành lâm sàng

2

160

0

158

02

Tổng cộng

12

408

88

310

10