VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỊNH HƯỚNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHỨNG CHỈ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2476 /QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2010

 Của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

1.    

Chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành Y học cổ truyền

2.    

Chức danh sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ chuyên ngành Y học cổ truyền

3.    

Thời gian đào tạo: 6 tháng (Mã ngành 42720201)

4.    

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

5.    

Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Y Sĩ

6. Cơ sở làm việc: Người có bằng tốt nghiệp Y sĩ và có chứng chỉ chuyên ngàng Y học cổ truyền được tuyển vào làm việc tại tuyến Y tế cơ sở theo quy chế tuyển dụng viên chức và người lao động của Nhà nước.

1. Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu và thời gian đào tạo:

          - Khối lượng kiến thức tối thiểu: 26 đơn vị học trình

          - Thời gian khóa học :             6 tháng (26 tuần)

          2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

 

TT

Nội dung

Số tiết

ĐVHT

Số tuần

1

Các học phần chuyên môn

193

14

10

2

Thực tập nghề nghiệp

252

9

8

3

Thực tập tốt nghiệp

240 giờ

4

6

4

Ôn và thi tốt nghiệp

 

 

2

 

Tổng số

685

26

26

3. Các Modun của chương trình:

 

TT

Tên modun

Số ĐVHT

Số tiết

TS

LT

TH

TS

LT

TH

MĐ1

Lý luận về Y học cổ truyền

3

3

0

45

33

12

MĐ2

Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

6

3

3

135

45

90

MĐ3

Đông dược và Bào chế đông dược

4

3

1

70

40

30

MĐ4

Bệnh học Nội - Nhi Y học cổ truyền

5

3

2

105

45

60

MĐ5

Bệnh học Ngoại- Sản Y học cổ truyền

4

2

2

90

30

60

MĐ6

Thực tập tốt nghiệp

4

0

4

240

0

240

 

 Tổng số

26

4

1

2

685

193

492