VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

Phòng Quản trị cà CTHS/ Email: phongquansinh.edu.vn Điện thoại Trưởng phòng: Th.s Đào Xuân Mạc 0982311369 Chuyên viên Trần Thái Khanh 01669636681 Chuyên viên Trần Quang Minh...
Địa chỉ: Tầng 6 - Khu hiệu bộ Trường Cao đẳng Y Hà Nội1. Điện thoại: 02473001588 Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ -TCĐD ngày 25/02/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng...
QUY CHẾ Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-TCY ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng nhà trường) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối...

Trang