VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

ĐDNgười cao tuổi

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. Tên chương trình đào tạo: Điều dưỡng người cao tuổi

II. Mục tiêu chương trình đào tạo

   

Về kiến thức:

+ Trình bày được cấu trúc giải phẫu, chức năng sinh lý của một số cơ quan, bộ phận trên cơ thể người.

+ Trình bày được kiến thức về dinh dưỡng với người cao tuổi.

+ Trình bày được cách giao tiếp, các kỹ năng trong quá trình giao tiếp và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe để tư vấn giáo dục sức khỏe hợp lý

+ Trình bày được các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.

+ Trình bày được những kiến thức chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi trong lĩnh vực nội khoa.

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu và chăm sóc các bệnh cấp cứu thường gặp

+ Trình bày được những kỹ thuật cơ bản phục hồi chức năng cho người bệnh.

   

Về kỹ năng:

+ Thực hiện được các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.

+ Giao tiếp được với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp.

+ Thực hiện tư vấn dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân trong quá trình chăm sóc.

+ Phát hiện, sơ cứu và báo cáo kịp thời những trường hợp cấp cứu thường gặp tại nơi làm việc.

+ Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc, theo dõi sức khỏe người cao tuổi bệnh Nội khoa

+ Thực hiện được phương pháp phục hồi chức năng trên một số bệnh lý thường gặp

   

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

+ Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của cá nhân.

+ Tuân thủ đúng các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng và các quy trình kỹ thuật của ngành y tế.

+ Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của cá nhân và của nhóm.

III. Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề, các kỹ năng cần thiết khác và yêu cầu năng lực thực hiện nghề của người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo

-               

Khối lượng kiến thức: 415 giờ ( Lý thuyết: 89 giờ; Thực hành: 314 giờ; Kiểm tra: 12 giờ)

-               

Kỹ năng nghề và các kỹ năng cần thiết khác: Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, thực hiện chính xác các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật chăm sóc người cao tuổi.

-               

Yêu cầu năng lực thực hiện nghề của người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo:

+ Thực hiện được các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, các kỹ thuật chăm sóc người bệnh cao tuổi, các phương pháp phục hồi chức năng trên một số bệnh lý thường gặp đảm bào an toàn, chính xác.

+ Phát hiện, sơ cứu và báo cáo kịp thời những trường hợp cấp cứu thường gặp tại nơi làm việc.

+ Biết cách giao tiếp, tư vấn dinh dưỡng và giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân làm tăng mức độ hài lòng và sự tin tưởng của bệnh nhân trong quá trình chăm sóc.

IV. Thời gian đào tạo: 03 tháng

V. Quy trình đào tạo, điều kiện hoàn thành khóa học:

1. Quy trình đào tạo:

Học 02 mô đun cơ sở: Giải phẫu sinh lý và Dinh dưỡng - Kỹ năng giao tiếp – Giáo dục sức khỏe trước khi học mô đun chuyên môn: Điều dưỡng cơ bản – Kỹ thuật điều dưỡng, Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Phục hồi chức năng và Thực hành lâm sàng

Cụ thể nội dung chương trình như sau:

 

 

 

Mã MH/ MĐ

 

 

   Tên mô đun/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/Kiểm

tra

MĐ01

Giải phẫu sinh lý

2

55

15

38

2

MĐ02

Dinh dưỡng - Kỹ năng giao tiếp – Giáo dục sức khỏe

2

45

15

28

2

MĐ03

Điều dưỡng cơ bản – Kỹ thuật điều dưỡng

2

57

15

40

2

MĐ04

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

2

31

29

0

2

MĐ05

Phục hồi chức năng cho người bệnh

2

47

15

30

2

MĐ06

Thực hành lâm sàng

2

180

0

178

2

Tổng cộng

12

415

89

314

12

2. Điều kiện hoàn thành khóa học:

      Người học phải học hết chương trình đào tạo, tích lũy đủ các tín chỉ của từng mô đun theo qui định trong chương trình và có điểm tổng kết mô đun đạt từ 5,0 điểm trở lên, sẽ được xét tốt nghiệp.

VI. Phương pháp và thang điểm đánh giá:

-                    

Phương pháp: Kết hợp lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính.

 

-                    

Đánh giá bằng hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp trên mô hình điểm đánh giá theo thang điểm 10 ( từ 1 đến 10), có tính đến hàng thập phân 1 con số