VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y HÀ NỘI HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thực hiện Hướng dẫn Số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Sau hơn một năm tổ chức thực hiện kế hoạch tự đánh giá; Trường trung cấp Y Hà Nội đã hoàn thành và báo cáo kết quả tự đánh giá với Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; được cập nhật dữ liệu ngày 31/5/2016.

(Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục)

1. Giai đoạn đánh giá: Từ năm 2010 đến năm 2015.

2. Thời gian tiến hành tự đánh giá:Từ tháng 10 /2014 đến tháng 12/2015.

3. Công tác tự đánh giá:

Việc tự đánh giá đã được thực hiện theo đúng quy trình và báo cáo tự đánh giá được viết theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo tự đánh giá của Trường trung cấp Y Hà Nội được sự hưởng ứng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết với mục tiêu đào tạo của Nhà trường. Sau hơn một năm  làm việc nghiêm túc với tinh thần tận tâm, tận lực, tích cực và khẩn trương, Trường Trung cấp Y Hà Nội  đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá của mình.

Báo cáo đã mô tả đầy đủ, chi tiết, cụ thể, trung thực, khách quan hiện trạng hoạt động của Nhà trường, thể hiện qua 10 tiêu chuẩn, theo từng tiêu chí, có kèm theo các minh chứng, giúp người đọc hiểu rõ được các hoạt động nhằm vào mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Báo cáo đã giúp Nhà trường nhận ra chất lượng và hiệu quả của các hoạt động theo từng tiêu chí so với mục tiêu đã đặt ra, chỉ ra những mặt mạnh, những tồn tại, vướng mắc. Sau khi phân tích Báo cáo cũng đưa ra các nhận định và giải thích để người đọc hiểu được vì sao Nhà trường lại đánh giá như vậy.

Thông qua nội dung "Kế hoạch hành động" của từng tiêu chí người đọc cũng thấy Nhà trường đã đặt ra kế hoạch kèm với các giải pháp, vừa cụ thể, vừa thực tế, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Nhà trường trong việc tiếp tục duy trì, phát huy những mặt mạnh, khắc phục các mặt còn tồn tại nhằm tiếp tục cải tiến, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Hội đồng tự đánh giá Trường Trung cấp Y Hà Nội tập thể tác giả Báo cáo tự đánh giá mong nhận được nhiều ý kiến góp ý, xây dựng của bạn đọc để Báo cáo được hoàn thiện hơn, trở thành công cụ đắc lực trong quá trình triển khai kế hoạch tự đánh giá, giúp Nhà trường thực hiện được mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra như đã hứa với người học và xã hội.

Đánh giá chất lượng giáo dục là công việc mới và khó đối với Trường trung cấp Y Hà Nội; ngoài các khó khăn chung, đây là giai đoạn đang chờ đợi chuyển về cơ sở mới, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng các hoạt động và sự phát triển của Trường. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu Nhà trường hiểu rõ tác dụng to lớn, thiết thực của công tác đánh giá chất lượng giáo dục nên đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, khẩn trương theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay các bước công việc đã hoàn thành.

4. Kết quả tự đánh giá:

Mười tiêu chuẩn (57 tiêu chí) đã được Nhà trường tự đánh giá theo đề cương hướng dẫn:

- Số tiêu chí đạt yêu cầu: 52/57 tiêu chí đạt yêu cầu, chiếm 91,2 %.

- Số tiêu chí chưa đạt: 05/57 tiêu chí không đạt yêu cầu (đều đạt trên 50% yêu cầu của tiêu chí), chiếm 8,8%; đó là các tiêu chí: 4.8, 4.9, 4.10, 6.7, 8.7.

 

- Số tiêu chuẩn còn có các tiêu chí chưa đạt: 4,6,8.

Thầy Trần Thái Khanh