VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

Liên hệ tuyển sinh

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC                                                    Căn cứ kế hoạch tuyển sinh và đào tạo của Nhà trường năm 2019, Trường Trung cấp...
  SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         Số:        /TCYHN               Hà Nội, ngày  20...
      THÔNG BÁO (TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC, TỪ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG)        Căn cứ Biên bản số 6388/UBND-KGVX, ngày 14/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc đồng ý cho trường Trung cấp...
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ MASSAGE CƠ BẢN           Căn cứ Chức năng nhiệm vụ đào tạo Nghề của Trường Trung cấp Y Hà Nội.         Trường Trung cấp Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo...
THÔNG BÁO LỊCH NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019 I. Nhận hồ sơ cao đẳng liên thông từ trung cấp lên cao đẳng hạn cuối 15/05/2019 bao gồm các ngành Cao đẳng Điều dưỡng: Chỉ tiêu 50...
Phối cảnh tổng thể trường TCY Hà Nội
1. Hệ trung cấp hệ 2 năm gồm: - Y sỹ Đa khoa - Điều dưỡng Đa khoa - Xét nghiệm - Dược sỹ - Đối tượng tuyển sinh: Là những học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. - Hình thức tuyển sinh: Hình...

Trang