VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

 

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2020 của Trường Cao đẳng Y Hà Nội I; Trường Cao đẳng Y Hà Nội I thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông năm 2020 cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 200...
Ảnh thực tập lâm sàng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y HÀ NỘI I THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG VÀ DẠY NGHỀ NĂM 2020 NHƯ SAU:      A. LỚP CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY: 1. Chỉ tiêu: 300 2. Ngành đào tạo:             - Dược...
 - Căn cứ kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2020 của Trường Cao đẳng Y Hà Nội I; Trường Cao đẳng Y Hà Nội I thông báo tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy năm 2020 cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh...
 - Căn cứ kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2020 của Trường Cao đẳng Y Hà Nội I; Trường Cao đẳng Y Hà Nội I thông báo tuyển sinh Trung cấp hệ chính quy năm 2020 cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển...
    Căn cứ Chức năng nhiệm vụ đào tạo Nghề của Trường Cao đẳng Y Hà Nội I .         Trường Cao đẳng Y Hà Nội I thông báo tuyển sinh lớp đào tạo Xoa bóp bấm huyệt như sau:           1. Chỉ...
Chăm sóc bé sau đẻ
ĐÀO TẠO TRUNG CẤP ĐIỀU DƯỠNG   CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  ( Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2010 /TT-BGĐT ngày 5 tháng 7 năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) -...

Trang