VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

THÔNG TIN CỦA CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH 2021

 

TT

Họ và tên

Bộ phận công tác

Điện thoại

1

Hoàng Thu Trang

(Cô Trang)

Phòng tuyển sinh

0356858585; 0855889559

2

Nguyễn Đức Hậu

VP tuyển sinh số 1

0964093067

3

Nguyễn Thị Thúy Vân

VP tuyển sinh số 1

0366256818

4

Phạm Thành Luân

VP tuyển sinh số 1

0941226493

5

Trần Thị Trang

VP tuyển sinh số 1

0333163926

6

Trần Văn Thọ

VP tuyển sinh số 1

0815965666

7

Lưu Thị Loan

Đơn vị liên kết tuyển sinh

Trường TC Quốc tế

097626598

8

Nguyễn Văn Chung

VP tuyển sinh tại Sóc Sơn

0964237401

9

Nguyễn Thị Dinh

VP tuyển sinh tại Sóc Sơn

0961704918

10

Ngô Diệu Linh

VP tuyển sinh tại Sóc Sơn

0961879894

 

(Danh sách gồm: 10 người ) Mục đích để minh bạch thông tin khi làm nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh đến thí sinh.