VIDEO BÀI GIẢNG

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

tuyen sinh 2

 ảnh ts2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG THÀNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI

 Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-LĐTBXH ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép trường Cao đẳng Y Hà Nội I đổi tên thành Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội.

       Ban giám hiệu Nhà trường trân trọng thông báo thực hiện theo căn cứ nêu trên. Nhà trường thông báo tới tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh sinh viên biết kể từ ngày 16/9/2021 Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 chính thức sử dụng mẫu dấu mới và đổi tên là:

       Tên tiếng Việt: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI

       Tên tiếng Anh: Hanoi College of Medicine

     Web: cdykhoahn.edu.vn    (hoặc)   htnc.edu.vn

       Trân trọng thông báo !